Rezervace termínu na rok 2022
za níže uvedené ceny

Ceník platí do konce roku 2021

PŘEDSVATEBNÍ FOCENÍ

2 hodiny focení • 10 upravených záběrů

tisk foto 8 ks 10/15 cm, 2 ks  15/20 cm

1500 Kč

FOTO + VIDEO SPECIÁL 
1 fotograf + 1 kameraman

k dispozici 8 hodin 
v ceně: 200 - 300 upravených foto, 

romantický videoklip FULL HD MP4

+ doplňková reportáž ze svatebního dne

 

vše na dárkovém flash disku
tisk foto 150 ks 10x15 cm, 10 ks 15x20 cm, 1 ks 30x45 cm

15 000 Kč 
+ cestovné 5 Kč/km • čas nad rámec balíčku /9 a více hodin/:

500 Kč za každou započatou hodinu. 

A - VARIANTA - videozáznam
1 kameraman

k dispozici 8 hodin 
 romantický videoklip FULL HD MP4 

+ doplňková reportáž ze svatebního obřadu

předání na dárkovém flash disku

9 000 Kč
+ cestovné 5 Kč/km 
čas nad rámec balíčku /9 a více hodin/: 350 Kč za každou započatou hodinu.

B VARIANTA
1 fotograf

k dispozici 8 hodin 
v ceně: 150-250 upravených foto

+ záloha všech nafocených snímků
vše na dárkovém flash disku
Tisk: 150 ks foto 10x15 cm,10 ks foto 15x20 cm,

3 ks foto 21x30 cm

8 000 Kč
+ cestovné 5 Kč/km 
čas nad rámec balíčku /9 a více hodin/: 350 Kč za každou započatou hodinu.

Ceník platný od 15. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Pro závaznou objednávku je platná cena z roku ve kterém byla objednávka uzavřena.
K cestám delším jak 100 km na místo obřadu, přičítáme dle dohody se zákazníkem čas navíc, nebo náklady na ubytování.